Batzordeen bilerak maiatzaren 5etik 9ra

2003-05-05T12:57:00+02:00 2003-05-05T12:57:00+02:00 2003-05-05T12:57:00+02:00
Aste honetan Udaleko batzorde informatzaile bakoitzak bilera bana egingo du, gai ezberdinak jorratzeko asmoz.

Irakaskuntza eta Turismo batzordea
Maiatzak 5, astelehena, gaueko 21.00etan

1. Jaurlaritzari egindako eskaera 0-3 urte bitarteko haur eskoletan parte hartzeko.

2. Irakaskuntza publikoaren mahaiko idatzia (S. 376).

3. Norberak dakarrena.


Kultura, Euskara eta Gazteria batzordea
Maiatzak 7, eguaztena, gaueko 21.00etan

1. Nafarroa Oinezeko materiala saltzea.

2. Kutxako egitarauko egutegia.

3. Norberak dakarrena.


Osasun eta Ongizate Gizarte batzordea
Maiatzak 7, eguaztena, arratsaldeko 15.00retan

1. Etxez-etxeko laguntza eskaera, 27 esp. eta 144.esp.

2. Pediatra herrira denbora gehiagoz etortzeko eskaera.

3. UNHCR-ACNUR –Errefuxiatuentzako NBEko agentziako euskal batzordearen eskaera (S. 350).

4. Norberak dakarrena.


Hirigintza, Obra eta Ingurugiro batzordea
Maiatzak 8, eguena, arratsaldeko 17.30retan

1. Obra txikiak.

2. Idoia Letamendiaren kontsulta urbanistikoa (S. 384).

3. Vicente Ruiz Solanaren eskaria: lehen erabilera baimena Karabietan daukan eraikuntzarena (S. 373).

4. 8. sektoreko (Torrealdea) urbanizazio proiektuaren hasierako onarpena.

5. 8. sektoreko (Torrealdea) birpartzelazio proiektuaren hasierako onarpena.

6. Asentzioko iturrira ura eramateko lanak.

7. Aixolako urtegiko pista hobetzeko obrak.

8. Proiektuen enkargoak:

  • Salbador kalea.
  • Maala ingurua.

9. Norberak dakarrena.


Kiroletako batzordea
Maiatzak 9, barikua, goizeko 9.00etan

1. Aurreko aktaren onarpena.

2. Instalazioen erabilera.

3. Kirol instalazioen margoketa.

4. Esku pilota eta areto futboleko txapelketak.

5. Mankomunitateko kirol kontseilua.

6. Norberak dakarrena.


Hazienda eta Pertsonal batzordea
Maiatzak 9, barikua, eguerdiko 12.00etan

1. Ordaindu gabeko likidazioen azalpena.

2. Pertsonalaren gaiak.

3. Plus valien likidazioak.

4. Gehitu behar diren kredituen espedientea.

5. Iberdrolaren likidazioa 2003ko 1. hiruhilabetekoa.

6. Lur publikoan mahaiak jartzeko eskaerak: (S. 358 eta 361).

7. Gipuzkoako Ur Kontsortzioak egindako likidazioak.

8. Pilar Mintegiren eskaria (S. 382).

9. Berraondokua inguruan lur sailaren erosketa.

10. Laneko Arriskuen Prebentzioko Legea.

11. Norberak dakarrena.