Batzordeen bilerak egingo dira

2003-03-18T10:10:00+01:00 2003-03-18T10:10:00+01:00 2003-03-18T10:10:00+01:00
Hainbat batzordetako bilerak egingo dia martxoaren 17tik 21era bitartean. Irakaskuntza eta turismokoa, hirigintzakoa, kiroletakoa eta haziendakoa, esaterako. Ordutegiak eta gaiak zehaztu dira webgunean.

BATZORDEEN BILERAK –MARTXOAREN 17tik 21era

BATZORDEEN BILERAK –MARTXOAREN 17tik 21era

MARTXOAK 17 Astelehena, Gaueko 9etan
IRAKASKUNTZA ETA TURISMO BATZORDEA
1.-Euskal Eskola Publikoaren jaialdirako eskaera (S. 173)
2.-Norberak dakarrena

MARTXOAK 18, Martitzena, Gaueko 9etan
KULTURA, EUSKARA ETA GAZTERIA BATZORDEA
1.- Liburu eguna
2. Norberak dakarrena

MARTXOAK 20, Eguena, 17:30etan
HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMEN BATZORDEA
1. Obra txikiak.
2. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu Sailetik idatzia, Deba Garaiko Eskualde Egiturako Lurraldearen Zatiko Plana (hasierako onarpena). (S.136).
3. Pagatzako parke industrialeko, I-2 poligonoko AB partzelaren xehetasun azterketa.
4. Obra nagusia: Tapem, S.A. Pagatzako parke industrialean Esp. 11/03
5. Egin beharreko obrak:
a) Berraondokua inguruan aparkamentuak.
b) Maala inguruan konponketak.
c) 4. Sektorean ureztatzeko instalazioa.
6. Bizilagun batzuen eskaria San Roke osteko bidea konpontzeko (S.280)
7. Norberak dakarrena.

MATXOAK 21, Barikua, Goizeko 9etan
KIROLETAKO BATZORDEA
1. Aurreko aktaren onarpena.
2. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: otsaileko kitapena.
3. Pilotalekuan eta kiroldegian egin beharreko margotze lanak.
4. Debagoieneko Kirol Txapelketa Zirkuitoko esku-pilota txapelketa Elgetan.
5. 2003ko Elgetako Areto Futbola Txapelketa.
6. Uda Kanpaina 2003.
7. Kirol instalazioen eta zerbitzuen kontrol sistema.
8. Elgetako Txirrindularien elkarteko diru-laguntza eskaera: “Emakumeen Bira” (S.242).
9. Norberak dakarrena.

MARTXOAK 21, Barikua, eguerdiko 12:00etan
HAZIENDA ETA PERTSONAL BATZORDEA
1. Ordaindu gabeko likidazioen azalpena.
2. INEM-Corporaciones 2003 urteko programa
3. Mankomunitateko zerbitzuagatik 2003ko kuotak.
4. Jose Mª Arregiren eskaria (S. 182)
5. Plus valien likidazioak
6. Ibilgailuen errolda 2003.urtekoa.
7. 2002ko aurrekontuaren likidazioa.
8. Irukide elkartearen eskaria (S. 217)
9. Norberak dakarrena