Batzordeen bilerak: abenduaren 17tik 20ra bitartean

2002-12-12T19:40:00+01:00 2002-12-12T19:40:00+01:00 2002-12-12T19:40:00+01:00
Hilabete honetan Udaleko bost batzordek bilera izango dute. Abenduaren 17an Kultura Batzordeko kideak batuko dira, eta biharamunean Osasun Batzordekoak. Egun berean (hilak 18) Kirol Batzordeko kideek bilera egingo dute, eta Hiringintzakoek eta Haziendakoek 19an eta 20an dute hitzordua, hurrenez hurren.

Ondorengo zerrendan batzorde bakoitzak landuko dituen gaiak azaltzen dira:

Kultura, Euskara eta Gazteria Batzordea:

(Abenduak 17, asteartea, 21:00etan)

 • Korrikaren eskaria (S. 967).
 • Ibilaldiaren eskaera (S. 924).
 • Egunkariaren proposamena egunkariaren publizitatea herrian egiteko.
 • Euskal idazleen literatura eskaintza.
 • Gabonetako ekintzak.
 • Norberak dakarrena.

Osasun eta Gizarte Ongizate Batzordea:

(Abenduak 18, asteazkena, 15:00retan)

 • Etxez etxeko laguntzaren orduak gehitzeko eskaera: 13. esp.
 • Gizarte zerbitzuetako aplikazio informatikoa abian jartzeko pertsona bat kontratatzea.
 • Gizarte larrialdietarako laguntzak: eskaera berria 64. esp.
 • Euskadiko SEADen Lagunen Elkartearen kanpaina. Saharako errefuxiatuen kanpamentuetarako elikagaiak biltzeko eta karabana. (S.987)
 • Gizarteratze-programetarako errefortzuko langileak kontratatzeko dirulaguntza (S.1002).
 • Norberak dakarrena.

Kirol Batzordea:

(Abenduak 18, asteazkena, 11:30etan)

 • Aurreko aktaren onarpena.
 • Kirol instalazioak eta zerbitzuak: azaroko kitapena.
 • Bola-Tokian / Kiroldegian egindako eta eginbeharreko egokitze lanak.
 • Gabonetako haur jolas parkea.
 • Aerobikeko udal kirol zerbitzua: enpresa emailearen aldaketa.
 • Norberak dakarrena.

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiro Batzordea:

(Abenduak 19, osteguna, 17:30etan)

 • Obra txikiak.
 • Eusko Jaurlaritzako Industria Merkataritza eta Turismo sailetik idatzia (S. 922).
 • Pagatzako Plan Partzialaren aldaketa puntuala: behin-behineko onarpena.
 • IV Sektoreko (Lehenengo Erreka) urbanizazio proiektuaren esleipena.
 • Elgetako Plangintzaren Arau Subsidiarioen berrazterketa eta egokitzapena: hasierako onarpena.
 • Torrealdea, 5. etxebizitza: bidea hobetzea.
 • Foru Aldundiko idatzia (S.988). Errepide sarean goratutako zebrabideak egiteko agindua.
 • Norberak dakarrena.

Hazienda eta Pertsonal Batzordea:

(Abenduak 20, ostirala, 12:00etan)

 • Ordaindu gabeko likidazioen azalpena.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa. (S.480)
 • 2003. urterako udal-langileen egutegia.
 • 2002ko aurrekontuaren kredito aldaketa.
 • 2003. urteko aurrekontuaren proposamena.
 • Norberak dakarrena.