Batzorde informatiboak uztailaren 21etik 23ra

2003-07-21T09:37:00+02:00 2003-07-21T09:37:00+02:00 2003-07-21T09:37:00+02:00
Aste honetan egingo dira bost batzorde informatibo. Bilera hauek dira batzorde berriak eratu osteko lehenbizikoak. Bertako kideek aztertuko dituzte, besteak beste, gizarte elkarte batzuen eskaerak eta Goimendiko jaiak.

Osasuna eta Gizarte Ongizate Batzordea
Uztailak 21, astelehena, goizeko 9:00etan

 • Hainbat elkarteren eskaerak: Banoia O.N.G.,Gizakia Helburu eta Agifes.
 • Euskal Fondoaren txostena 2001eko laguntzari buruz.
 • Heldu programa etorkinei arreta juridikoa emateko zerbitzua
 • Birziklatzeari eta hondakinen kudeaketari buruzko datuak.
 • Gizarte larrialdietarako laguntzak: urterako aurrekontua.
 • Etxez etxeko zerbitzu eskaerak: 145 esp. eta 148 esp.
 • Norberak dakarrena.


Kultura, Euskara eta Gazteria batzordea
Uztailak 22, martitzena, arratsaldeko 19:30ean

 • UEUn ikastaroa egiteko diru-laguntza eskaera. (S.655)
 • Goimendiko jaiak.
 • Liburutegian liburu zaletasuna bultzatzeko ekintzak: Eusko Jaurlaritzari laguntza eskaera.
 • Liburutegiko ordutegi berria.
 • Liburuzainarentzako ikastaroa.
 • Deba Eskualdeko ahozko ondarearen bilketa lanetan parte hartzeko eskaintza,
 • Norberak dakarrena.


Ogasun eta Pertsonal batzordea
Uztailak 22, martitzena, gaueko 9:00etan

 • Ordaindu gabeko likidazioen azalpena.
 • 2002ko urteko kontu orokorra.
 • Benedicta Arancetaren idatzia. (S. 666)
 • Lan departamentuko eskutitza. (S. 671)
 • Tesoreria eragiketa: eskaria.
 • Norberak dakarrena.


Kiroletako batzordea
Uztailak 23, eguaztena, arratsaldeko 18:30ean

 • Aurreko aktaren onarpena.
 • Uda Kanpaina 2003: balorazioa eta aurrekontuaren kitapena.
 • Gazte talde batek karate egin ahal izateko eskaera (S.625)
 • Kiroldegiko lanak: aldagelaren egokitze lanak.
 • Udal kirol zerbitzuak: iraila – abendua bitarteko zerbitzuak.
 • Norberak dakarrena.


Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordea
Uztailak 23, eguaztena, arratsaldeko 18:30ean

 • Obra txikiak.
 • Bizigaitasun baimenak: San Roke 11
 • Jesus Markaideren kontsulta urbanistikoa (S. 467)
 • Carmelo Gorroñoren kontsulta urbanistikoa (S.352)
 • Javier Moreno Martinen kontsulta urbanistikoa (S.626)
 • 8. Sektoreko (Torrealdea) urbanizazio proiektuaren behin betiko onarpena.
 • IHOBEren eskutitza: autorik gabeko eguna. (S. 683).
 • Norberak dakarrena.