Batzorde bilerak

2006-05-12T14:06:00+02:00 2006-05-12T14:06:00+02:00 2006-05-12T14:06:00+02:00
Maiatzaren 15etik 23ra bitartean batzorde bilerak egingo dira Elgetako udaletxean.

Osasun eta gizarte ongizate batzordea

Osasun eta gizarte ongizate batzordea

Maiatzak 15, astelehena. 17:30

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Oscar Romero eta Bikarte elkarteen eskaerak.

3. Drogomenpekotasun prebentziorako kanpainaren balorazioa.

4. Jubilatuentzako diru laguntzari buruzko informazioa.

5. Kontsumo eskolaren eskaintza.

6. Mizpirualde egoitzara joateko eskaera.

7. Gizarteratzera bideratutako programak burutzeko dirulaguntza eskaera.

8. Etxez etxeko zerbitzuko araudia aplikatzeko hainbat irizpide.

9. Olio bilketari buruzko informazioa.

10. Norberak dakarrena.

Hirigintza, obrak eta ingurumen batzordea

Maiatzak 15, astelehena. 18:30

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Etxebizitza hutsei buruzko informazioa.

3. 8. Sektoreko birpartzelazio proiektuaren aldaketa.

4. 8. Sektoreko kaleen eta etxebizitzen izenak eta zenbakiak.

5. Domingo Iturbe 11.etxebizitza inguruko urbanizazio lanak: informea.

6. Kontsulta urbanistikoa: Ion Andueza (S.443).

7. Begoña Arancetaren idatzia (S.268).

8. Bergaratik- Elorriorako bidea konpontzeko proiektua.

9. Oba txikiak.

10. Norberak dakarrena.

Kultura euskara gaztedia,hezkuntza eta turismo batzordea

Maiatzak 16, martitzena. 19:00

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Bertso ikastaroa.

3. Ipuin kontalarientzako diru laguntza.

4. Elgeta trikitilariaren omenaldia.

5. Liburutegia informatizatzea: informazioa.

6. Kutxako ekintzak.

7. CEBANCeko ikastaroak 2007rako.

8. Norberak dakarrena.

Hazienda, pertsonal eta zerbitzu batzordea

Maiatzak 22, astelehena. 20:00

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Elektrizitate hornidurari dagozkien fakturazioak: Iberdrola, Naturgas.

3. Ibilgailuen bonifikapenak: eskaerak (S.427-

4. 2005eko aurrekontuaren likidazioa.

5. 2006ko aurrekontuaren kreditu aldaketa.

6. Pertsonalaren gaiak:

  • a) Langileen lan-baldintza: UDALHITZ testua.
  • b) Urteko egutegia.

7. Udal Informatika-sarearen mantentze lanak.

8. Fotokopiagailua bat aukeratzea.

9. Norberak dakarrena.

Kiroletako batzordea

Maiatzak 23, martitzena. 20:00

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Egoki kirol taldearen ekintzak.

3. Pilotalekua: berriztatze lanen jarraipena.

4. Uda Kanpaina 2006.

5. Loiola irratiarekin hitzarmena.

6. Norberak dakarrena.