Batzorde bilerak

2006-04-24T11:23:00+02:00 2006-04-24T11:23:00+02:00 2006-04-24T11:23:00+02:00
Apirilaren 24tik 28ra bitartean batzorde ezberdinetako bilerak egingo dira udaletxean.

Apirilak 24, astelehena, 17:30

Apirilak 24, astelehena, 17:30

Osasun eta gizarte ongizate batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio. Familia tratamendurako aurrekontua onartzea.

2. Etxez Etxeko Zerbitzuko eta Eguneko Zentroko prezioen igoera.

3. Elgetako Atzegi elkartearen eskaera Debagoieneko jaiari buruz.

4. Norberak dakarrena..

Apirilak 24, astelehena, 18:30

Hirigintza, obrak eta ingurumen batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio

2. Pilotalekua eta Kiroldegiko berriztatze lanen 7. eta 8.ziurtagiriak

3. Maala parkeko urbanizazio lanen 4.ziurtagiria.

4. Kontsulta urbanistikoa Salbador 20. (S.369)

5. 8. Sektoreko urbanizazioa: zuinketa-akta.

6. Obra txikiak

7. Norberak dakarrena

Apirilak 24, astelehena, 19:30

Kiroletako batzordea

1. Aurreko aktaren onarpena

2. Pilotalekua: berriztatze lanen jarraipena

3. Pilotalekua: erabilera arautegia, garbiketa eta prezio publikoak

4. Pilotalekua: inaugurazioaren balorazioa

5. Kirol instalazioen erabilpena eta erreserbak

6. Bola-Toki jatetxea: irekieraren balorazioa

7. Debagoieneko ATZEGI elkarteko bazkaria Elgetan (S-169)

8. Norberak dakarrena

Apirilak 25, martitzena, 19:00

Kultura euskara gazteria, hezkuntza eta turismo batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Bertso ekitaldia.

3. Kultur ekintzak

4. Aurrekontuen aurkezpena

5. Norberak dakarrena.