2017ko aurrekontuaren likidazioa eginda

2018-03-23T13:10:00+01:00 2018-03-23T13:10:00+01:00 2018-03-23T13:10:00+01:00
Martxoaren 19an sinatu zen 2017ko aurrekontuaren likidazioaren ebazpena. Superabita 185.847,54€koa izan da, eta gerakina 256.884,05€koa

Superabita: 185.847,54€
Aurrekontu emaitza: 210.988,87€
Gerakina 256.884,05€

Gastuen betetze maila iaz baino altuagoa: %90,75.
Sarreren betetze maila azken 12 urteetako altuena: %100,58

Zor bizia: %33,66
Gastu araua beteta.

Dokumentu guztiak eskuragarri honako loturan: