2017an baino 7.082€ gutxiago gastatu dugu 2018an kaleko argiterian

2019/01/29 12:38:00 GMT+1 2019/01/29 12:38:00 GMT+1 2019/01/29 12:38:00 GMT+1
2017an 20.251€ gastatu genuen kale argiterian; 2018an, berriz, 13.168€. %35 gutxiago. Datu oso ona da, bereziki kontuan izanda abuztu erdi aldera hasi zirela ledezko farolak jartzeko lanak