2017an baino 7.082€ gutxiago gastatu dugu 2018an kaleko argiterian

2019-01-29T12:38:00+01:00 2019-01-29T12:38:00+01:00 2019-01-29T12:38:00+01:00
2017an 20.251€ gastatu genuen kale argiterian; 2018an, berriz, 13.168€. %35 gutxiago. Datu oso ona da, bereziki kontuan izanda abuztu erdi aldera hasi zirela ledezko farolak jartzeko lanak