Procedimiento público para la adjudicación de los terrenos municipales de Egoarbitza

2016-12-13T10:03:00+01:00 2016-12-13T10:03:00+01:00 2016-12-13T10:03:00+01:00
Elgetako Udala quiere adjudicar para dos años mediante procedimiento público la parcela 114 del polígono 1, de Egoarbitza. El canon mínimo es de 90€ anuales, y el plazo para hacer ofertas estará abierto hasta el 23 de diciembre.

LUR SAILA: Egoarbitza haitza eta inguruko lur saila (1 poligonoa 114 partzela).

 

AZALERA: 86.260 m².

 

EMAKIDAREN EPEA: 2017ko urtarrilaren 1etik 2018ko abenduaren 31 arte.

 

ERABILERA: Emakidadunak lur saila abereak bertan larratzeko-bazkatzeko erabiliko du. Ezingo du inolako eraikinik egin.

 

LEHENTASUNA: Lehentasuna izango dute Agrarian alta emanda dauden herritarrek.

 

UDALARI ORDAINDU BEHARREKO GUTXIENEKO KANONA: 90 € urteko. Kopuru hau interesatuek igo ahal izango dute beren eskaintzetan.

 

ESKAERAK ETA ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA: 2016ko abenduaren 23a.

 

ESKAERAK AURKEZTEKO LEKUA: Udaletxeko erregistroa.