Ohiko Osoko Bilkura

Cuándo
22/02/2022 a 19:00

GAI ZERRENDA:
1. 2021eko abenduaren 21eko ohiko udalbatzarraren akta onartzea, hala badagokio.
2. Alkatetzaren eta zinegotzi ahalmenduaren ebazpenen kontu ematea.
3. Hornitzaileei 2021eko 4go hiruhilabetean egindako ordainketa epeen informazioa ematea.
4. Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren Ordenantza Fiskala hasera batez onartzea, hala badagokio.
5. Galdera erreguak.